Kreipimasis

Daugėjant susirgimams ir vadovaujantis Lietuvos Vyriausybės priimtais sprendimais dėl karantino paskelbimo visoje Lietuvos teritorijoje, nuo lapkričio 7 dienos iki tol, kol tęsis karantinas, Ortodoksų Bažnyčios Lietuvoje vienuolynuose ir parapijose organizuojant pamaldas ir lankantis šventovėse laikysimės ypatingų saugumo reikalavimų ir tvarkos.

Karantino metu šventovės lieka atviros tiek visuomeninei, tiek asmeninei maldai, bet visi turi dėvėti kaukes, naudotis dezinfekcinėmis priemonėmis. Pamaldų metu turime riboti besimeldžiančiųjų skaičių (10 kv. m ploto vienam žmogui ir laikantis ne mažesnio kaip 2 m atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 5 asmenų ar šeimos narių)), laikytis ypatingų taisyklių išpažinties, Komunijos ir kitų Sakramentų metu. Raginame kunigus parapijose, kur tai įmanoma, aukoti daugiau mišių, kad visi tikintieji, net ir ribojant dalyvių skaičių, galėtų dalyvauti pamaldose, pasiskirstę įvairioms savaitės dienoms arba skirtingu laiku, jei kurią dieną aukojamos ne vienerios mišios. Jaučiant peršalimo ligų požymius ar kitus negalavimus, raginame susilaikyti nuo dalyvavimo pamaldose ir melstis namie.

Visus raginame sustiprinti maldą, kuri nepaliovė nuo pat pandemijos pradžios, bet dabar turėtų lietis iš mūsų širdžių dar stipriau ir itin uoliai. Dievo galybe, Švenčiausiosios Dievo Motinos ir šventųjų užtarimu bendroje maldoje ir darbuose įveiksim šį išbandymą, sustiprėsime tikėjime, atgaila apsivalysime iš nuodėmių ir dėkosime Viešpačiui. Ypatingai melskimės už medikus, savanorius, visus, kurie nuolat ir sunkiomis sąlygomis kovoja su pandemija, padėdami visiems žmonėms, priimdami kartais labai sudėtingus ir sunkius sprendimus. Melskimės ir už sergančius mūsų brolius ir seseris – Viešpats tesustiprina juos ir dovanoja išgijimą. Melskimės už mirusius – Viešpats teduoda amžiną atilsį jų sieloms Dangaus Karalystėje. „Vienu balsu ir vieninga širdimi“ melskimės vieni už kitus su viltimi į Dievą, išsaugodami tarpusavio meilę ir ramybę, supratingumą ir atsakomybę už save ir už savo artimą.

 

Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus

Trakų vyskupas Amvrosijus, Vilniaus ir Lietuvos vyskupijos augziliaras