Ortodoksų Bažnyčios Lietuvoje Informacinės tarnybos pranešimas

Ortodoksų  Bažnyčios Lietuvoje Informacinė tarnyba praneša, kad dėl kanclerio statuso paaukštinimo ir Vyskupijos bei Vilniaus miesto dekano statuso ir kompetencijų  išplėtimo Vilniaus ir Lietuvos metropolito Inokentijaus įsakymu šias pareigas pradėjo eiti Vikaras Trakų vyskupas Amvrosijus.
Taip pat, vadovaujantis prieš aštuonerius  metus metropolito Inokentijaus priimtu įsakymų, dekanui privaloma eiti klebono pareigas Mergelės Marijos Užmigimo (Dangun Ėmimo) katedroje. Dėl šios priežasties augziliaras Trakų vyskupas Amvrosijus buvo paskirtas šios katedros klebonu. Buvęs klebonas tėra šios katedros kunigas.
Kiti du kunigai anksčiau buvo pateikę prašymus dėl atleidimo ir paskyrimo į atsargą. Šie kunigų prašymai buvo patenkinti.
Pabrėžtina, kad aukščiau minėti metropolito Inokentijaus sprendimai yra susiję išskirtinai su vidaus Bažnyčios reikalais; jokios išorinės aplinkybės priimtiems sprendimams įtakos neturėjo.
Tikimės, kad šis pareiškimas išsamiai paaiškins esamą situaciją ir atsakys į bet kokias spėliones  ir nepagrįstas spekuliacijas.