Šventės ir Kryžiaus kelio procesija Šventosios Dvasios Vienuolyne

Šviesiąją savaitę Vilniaus Šventosios Dvasios Vienuolyne (Aušros Vartų g. 10) vyks didelė šventė ir Kryžiaus kelio procesija.

Vilniaus ir Lietuvos metropolito Inokentijaus palaiminimu, Vilniaus Šventųjų Kankinių Antano, Jono ir Eustachijaus atminimo iškilmė nukeliama į nedarbo dieną – šeštadienį, balandžio 30 d.

Metropolitas Inokentijus palaimino visų Lietuvos Ortodoksų bažnyčių dvasininkus ir parapijiečius dalyvauti iškilmingose pamaldose ir Kryžiaus kelio procesijoje. Pamaldų pradžia 9.45 val. Bus tarnaujama viena bendra Dieviškoji Liturgija su Kryžiaus kelio procesija. Visuose Lietuvos Ortodoksų bažnyčiose Artoso duona bus dalinama sekmadienį.