Stačiatikių Bažnyčia Lietuvoje ruošiasi plėsti savo nepriklausomybės ribas

Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus kreipėsi į Maskvos patriarchatą, su prašymu suteikti Lietuvos Stačiatikių Bažnyčiai savarankiškos Bažnyčios statusą.

Kalbama apie ypatingą Bažnyčios statusą, artimą autonomijai. Šiuo metu Latvijos, Estijos ir Moldovos stačiatikių bažnyčios, taip pat Rusijos Stačiatikių Bažnyčia už Rusijos ribų, yra savarankiškos. Visos šios Bažnyčios yra nepriklausomos, organizuodamos savo bažnytinį gyvenimą, ir priimdamos sprendimus, išlaikant kanoninį ryšį su Maskvos patriarchatu.

Vilniaus ir Lietuvos metropolito Inokentijaus prašymą priėmė svarstyti Rusijos Stačiatikių Bažnyčios Šventasis Sinodas, kuris šių metų gegužės 27 dieną nusprendė sudaryti atitinkamą komisiją, šiam klausimui spręsti.

Metropolito Inokentijaus teigimu, iš tiesų, tai būtų Ortodoksų Bažnyčios statuso Lietuvoje atitikimas esamai situacijai, nes ir šiandien visus sprendimus jos vadovybė priima savarankiškai.

„Mūsų bažnyčia yra ne Maskvos ar rusiška, o - Lietuvos, visi sprendimai, susiję su jos valdymu priimami Lietuvoje. Visiškai neturėdami jokių finansinių ryšių su Maskvos patriarchatu, išlaikome kanoninį ir maldos ryšį su Motina Bažnyčia, ir liekame ištikimi stačiatikių pamaldumo rusiškoms tradicijoms.” – priminė metropolitas Inokentijus.

Iki šiol Stačiatikių Bažnyčia Lietuvoje turėjo kanoninį vyskupijos statusą. Savarankiškos Bažnyčios statusas vyskupų susirinkimo sprendimu suteikiamas patriarchaliniu tomosu (sutikimo dekretu).

Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios vadovas pažymėjo, jog žengtas labai svarbus žingsnis, siekiant didesnės Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios nepriklausomybės. „Aš tai pavadinčiau istoriniu įvykiu”, – pabrėžė jis.