Stačiatikių jaunimo forumas subūrė dalyvius iš visos Lietuvos


Dvi dienas: lapkričio 25 – 26 d., Vilniaus Šventosios Dvasios vienuolyne vyko Stačiatikių jaunimo forumas, kuriame dalyvavo jaunimas iš įvairių mūsų šalies miestų stačiatikių parapijų.

Renginys prasidėjo malda prie šventųjų Vilniaus kankinių Antano, Jono ir Eustachijaus relikvijų. Sveikinimo žodžiu į susirinkusiuosius kreipėsi Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios vadovas, Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus.

Anot jo, atėjo laikas pakelti jaunimo darbą į naują lygmenį tiek atskirose parapijose, tiek visoje vyskupijoje.

„Pastaruoju metu mūsų parapijose atsirado daug aktyvaus jaunimo, tarp kurių išryškėjo ryškūs lyderiai, jau dabar prisidedantys prie jaunosios kartos misionieriško ir dvasinio bei švietėjiško darbo. Šiandien mums ypač svarbu išgirsti savo jaunimo balsą, sužinoti apie jo problemas ir siekius. Ir, žinoma, panaudoti jaunų žmonių energiją ir entuziazmą gerovei bei suaktyvinti jaunimo darbą“, – sakė Metropolitas Inokenijus.

Forumą organizavo Lietuvos Stačiatikių arkivyskupijos Jaunimo reikalų skyrius.  
„Tikimės, kad šis renginys padės palaikyti ir dar labiau suaktyvinti jaunimo veiklą atskirose Lietuvos parapijose. Ypatingą dėmesį Forume norėčiau skirti savanorystės krypčiai, nes ji reiškiasi jaunų merginų ir vaikinų širdyse ir dera su mūsų Bažnyčios misija“, – pridūrė Lietuvos Stačiatikių arkivyskupijos Jaunimo skyriaus vedėjas kunigas Konstantinas Lazukinas.

Forumo programoje buvo numatyti jaunimo veiklos planai Vilniaus ir Lietuvos vyskupijos dekanatuose ir parapijose, seminarai, susitikimai su vyskupais ir dvasininkais, draugiškas bendravimas. Pirmosios dienos pabaigoje Trakų vyskupas Ambrosijus susitiko su dalyviais, kur kalbėjo apie jaunimo dvasinį gyvenimą ir atsakė į klausimus.

Antrąją forumo dieną jo dalyviai dalyvavo Dieviškojoje Liturgijoje, kurią aukojo metropolitas Inokentijus, ir priėmė Šventąją Komuniją.

Dvi dienas trukusio forumo rezultatas -2023 m. darbo su jaunimu parapijose idėjų ir planų pristatymas. Taip pat buvo patvirtinta nauja Jaunimo reikalų departamento kolegija, kurios sudėtyje - visų vyskupijos dekanatų atstovai. Pagrindinis valdybos uždavinys bus koordinuoti jaunimo darbą ir įgyvendinti numatytus projektus.