VILNIUS ŠVENČIA 700-ĄJĮ GIMTADIENĮ

 

Vilniaus Šventosios Dvasios vienuolyne šiandien, minint Lietuvos sostinės 700 metų jubiliejų, buvo meldžiamasi už Vilniaus miestą ir jo gyventojus.

Vilniaus ir Lietuvos metropolito Inokentijaus teigimu, Lietuvos Stačiatikybės istorija yra neatsiejamai susijusi su Lietuvos valstybės sostinės istorija.

,,Čia yra stačiatikių šventovės, su Vilniaus vardu susiję ir daugelio stačiatikių šventųjų bei teisuolių žygdarbiai. Jie skelbė Dievo Tiesą, buvo krikščioniškojo pamaldumo ir tvirto tikėjimo pavyzdys. Jie ir dabar užtaria mus, nusidėjėlius ir prie Dievo Sosto meldžiasi už visus Vilniaus gyventojus.

Daugelis nūdienos tikinčiųjų stačiatikių ir toliau prisideda prie miesto bei visos šalies klestėjimo. Telaimina Dievas šį miestą, visus jo sūnus ir dukteris”,- pasakė metropolitas Inokentijus.