Lietuvos stačiatikių cerkvėse bus meldžiamasi už Vilniaus miestą bei jo gyventojus

 

Vilniaus miesto 700 metų jubiliejaus proga visose šalies stačiatikių šventovėse mėnesį bus meldžiamasi už palaimintą Vilniaus miestą ir visus jo gyventojus.

Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios vadovas metropolitas Inokentijus sausio 25 d. Vilniaus Šventosios Dvasios vienuolyno katedroje bei sausio 26 d., Šv. Marijos Magdalietės vienuolyno šventovėje, minint Lietuvos sostinės 700 metų jubiliejų, meldėsi už Vilniaus miestą ir jo gyventojus.

Jo žodžiais, daugelis Vilniaus miesto sūnų bei dukterų ir toliau prisideda prie miesto bei visos šalies klestėjimo. 

,,Čia yra stačiatikių šventovės, su Vilniaus vardu susiję ir daugelio stačiatikių šventųjų bei teisuolių žygdarbiai. Jie skelbė Dievo Tiesą, buvo krikščioniškojo pamaldumo ir tvirto tikėjimo pavyzdys. Jie ir dabar užtaria mus, nusidėjėlius, ir prie Dievo sosto meldžiasi už visus Vilniaus gyventojus“,- pasakė metropolitas Inokentijus.

Vilniaus Šventosios Dvasios vienuolyno brolijos sudaryta malda:

,,Viešpatie Jėzau Kristau, žmones mylintis Valdove, pažvelk į Dievo globojamą Vilniaus miestą ir visus jo gyventojus. Dėl savo beribio gailestingumo suteik jiems ramybės, sveikatos, išganymo ir geros kloties. Dovanok Tavo miestui klestėjimą ir žemiškų malonių gausą. Tegul būna palaimintas Vilniaus miestas ir visi jo gyventojai. Taip pat visada nuoširdžiai dėkojame Dievui ir šloviname Tėvą, Sūnų, ir Šventąją Dvasią per amžių amžius. Amen.“

Visose Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios šventovėse mėnesį bus karštai meldžiamasi už Vilniaus miestą bei jo gyventojus.