Metropolitas Inokentijus pasveikino Lenkijos Stačiatikių Bažnyčios vadovą su intronizacijos metinėmis

 

Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus pasveikino Jo Eminenciją, Varšuvos ir visos Lenkijos metropolitą Savą su 25-osiomis intronizacijos metinėmis.

„Šiomis didžių iškilmių dienomis, kuomet visa, jau 25 metus Jūsų vadovaujama, Lenkijos Stačiatikių Bažnyčia mini Jūsų 85 metų jubiliejų, kuo pagarbiausiai prašau priimti mūsų nuoširdžius sveikinimus su šiais svarbiais savo įvykiais Jūsų gyvenime, kurį Jūs pasiaukojamai skiriate uoliai, išskirtinei tarnystei Kristaus Bažnyčiai, be perstojo rūpinatės, kad Dievo Jums patikėti žmonės būtų išganyti. Pasitelkęs Jums būdingą išmintį, Jūs darote viską, kad Lenkijos Stačiatikių Bažnyčia turėtų visas būtinas sąlygas savo misijai atlikti...“, – parašė metropolitas Inokentijus. Lenkijos Stačiatikių Bažnyčios (LSB) vadovui jis palinkėjo geros sveikatos, dvasinių ir fizinių jėgų atliekant pasiaukojamą ir sudėtingą Lenkijos Stačiatikių Bažnyčios vadovo tarnystę.

Kaip sakoma Metropolito Inokentijaus sveikinimo laiške Jo Eminencijai metropolitui Savai: „šią dieną mes, Lietuvos stačiatikiai, melsimės už Jus, Eminencija, ir už pamaldžius Lenkijos žmones, išpažįstančius stačiatikybę“.

Jo Eminencija metropolitas Sava (liet. Sabas) išrinktas autokefalinės LSB vadovu lygiai prieš 25 metus - 1998 metų gegužės 12 d.

2022 m. rugpjūtį metropolito Savos kvietimu įvyko metropolito Inokentijaus vizitas į Lenkiją. Jo kulminacija buvo iškilmės šventajame Grabarkos kalne, skirtos Viešpaties Atsimainymo šventei.

Apibendrindamas šio vizito rezultatus, Palaimintasis Varšuvos ir visos Lenkijos metropolitas išreiškė paramą Lietuvos Stačiatikių arkivyskupijos didesnės bažnytinės nepriklausomybės siekiui.

„Būtina uoliai judėti šiuo keliu“, – pasakė jis. Metropolitas Sava ne sykį pasisakė, jog naudinga plėsti ryšius ir bendradarbiavimą su Lietuvos Stačiatikių arkivyskupija įvairiose Bažnyčios gyvenimo srityse.

Šių metų sausį, palaiminus LSB vadovui, į Vilnių atvyko Liublino ir Chelmo arkivyskupas Abelis. Jis dalyvavo iškilmėse Aušros Dievo Motinos ikonos garbei.

O šiomis dienomis Vilniaus Skaisčiausiosios Katedros choras dalyvauja tarptautiniame festivalyje „Bažnytinės muzikos dienos“, vykstančiame Hainuvkos mieste Lenkijoje. Festivalis rengiamas palaiminus Varšuvos ir visos Lenkijos metropolitui,  Jo Eminencijai Savai. Festivalio garbės globėjas – Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda.